Газопроводи и газови инсталации

Изграждане и експлоатация на разпределителни газопроводи и газови инсталации, ВиК.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Газификация на гр.Русе    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.”Обеля”   Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.Павлово    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.Красно село” и кв.”Красна поляна”    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.Казичене    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.Лозенец    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – Жилищен комплекс “Макси”    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

Газификация на гр.София – кв.Овча купел    Инвеститор: “ОВЕРГАЗ Инк” АД

 img_1_page_gaz_72a7219f img_1_page_gaz_96041e67 img_1_page_gaz_120696d7 img_1_page_gaz_517455ac

img_1_page_gaz_577855f7 img_1_page_gaz_c5e49cf3 img_1_page_gaz_e803568b img_1_page_gaz_ebfd72e0

img_2_page_gaz_0e306bc0 img_2_page_gaz_5ca71564 img_2_page_gaz_72a7219f img_2_page_gaz_96041e67

img_2_page_gaz_c5e49cf3 img_2_page_gaz_c5145051 img_3_page_gaz_72a7219f img_3_page_gaz_c5e49cf3