Инфраструктурни обекти

Канализация, хоризонтални сондажи, строителна механизация, специализиран транспорт

Изграждане и експлоатация на инфраструктурни обекти.

 

ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

Изместване на телефонни мрежи Зона Б-5 гр.София     Инвеститор: МО София АД

Подземна тръбна мрежа 4-ти километър до колектора на Цариградско шосе        Инвеститор: КЕЙБЪЛТЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Подземна тръбна мрежа ж.к.Дружба – 7-ми километър          Инвеститор: КЕЙБЪЛТЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Подземна тръбна мрежа ж.к.Люлин          Инвеститор: КЕЙБЪЛТЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

Метрополитен

img_1_page_infrastructure_9f6d1c19 img_1_page_infrastructure_41b49527 img_1_page_infrastructure_171a2ada img_1_page_infrastructure_a5c54fe0

img_1_page_infrastructure_e6375518 img_1_page_infrastructure_f3bb6736 img_2_page_infrastructure_29a92b99 img_2_page_infrastructure_41b49527

 img_2_page_infrastructure_330ef106 img_2_page_infrastructure_415a0c51 img_3_page_infrastructure_41b49527 img_3_page_infrastructure_f3bb6736