Контакти

Представителен офис

София; бул. “Н. Вапцаров” №23

Тел.: 02/ 868 9261

Факс: 02/ 868 9412

База механизация

София; бул. „Житница“ №23

Тел.: 02/ 9555873

Факс: 02/ 955 6052