Персонал и застраховки

Численият състав на ЕТ “Мирса-93” по длъжности е:

1. Президент 1бр.
2. Гл.счетоводител 1бр.
3. Технически ръководители 6бр.
4. Супервайзери 2бр.
5. Проектанти 4бр.
6. Технолог 2бр.
7. Кабелни монтьори 6бр.
8. Оптични монтьори и измерители 3бр.
9. Заварчици на газови инсталации 7бр.
10. Заварчици на стоманени тръби 2бр.
11. Механизатори 8бр.
12. Шофьори 10бр.
13. Електроженисти 2бр.
14. Работници 50бр.
15. Помощен персонал 4бр.
16. Технически секретар 1бр.
Общ брой 105бр.

s1 s2 s3