Препоръки и референции

Фирма ЕТ “Мирса-93” от дългогодишната си дейност притежава множество препоръки и референции, давани от възложители и крайни клиенти:

Дирекция “Информационни технологии и комуникации” на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

“Фирмата е коректна и изпълнява строително – монтажните работи с високо качество и прецизност. Подготвените технически документи са направени в съответствие на всички изисквания на стандарта. Сроковете по изпълнение на договорите се спазват стриктно. Изложеното по – горе, ни дава основание да препоръчаме ЕТ Мирса93 за изпълнител по проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни мрежи.”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ “МТОСО”

“При съвместната ни робота с ЕТ Мирса93, установихме, че с тази фирма се работи коректно. Обекта беше завършен качествено и в срок. Проекта, строителството и екзекутивната документация бяха прецизно изработени, а контактите с представителя на фирмата са на основа на взаимно изгодно сътрудничество. Това ни дава основание, да препоръчаме ЕТ Мирса93 и на други фирми и организации, нуждаещи се от извършване на строително-монтажни работи при изграждане на обекти в областта на телекомуникациите.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – ЕАД СУ ” Линейно кабелно стопанство” – София

“Фирмата ни впечатлява с коректността си към партньора, качествено изпълнение на строително – монтажните работи, прецизните проекти и спазването на договорените срокове. Това ни дава основание, да препоръчаме ЕТ Мирса93 и на други фирми и организации, нуждаещи се от изпълнител за проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни мрежи.”

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – ЕАД ТРД – Софийски телефонни и телеграфни съобщения

“Фирма Мирса93 е одобрена от БТК – ЕАД и ТРД – СТТС, като изпълнител на телекомуникационни обекти в Националната съобщителна система. Има утвърдено присъствие на строителния пазар при проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни мрежи. Обектите за изпълнени с високо качество и в кратки срокове, което ни дава основание да препоръчаме ЕТ Мирса93 на организациите, нуждаещи се от строително0монтажни работи в областта на телекомуникациите.”

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ – ЕАД дирекция “Инвеститорски контрол”

“При съвместната ни работа винаги сме получавали качествено професионално изпълнение на обектите и спазване на пусковите срокове. Това ни дава основание да препоръчаме фирма ЕТ Мирса93 на всички организации нуждаещи се от строителна фирма.”

“Опико” ЕООД

“Фирма Опико ЕООД е ползвала услугите на ЕТ Мирса93 през 1999г. за изграждане на строително-монтажни работи на обекти: Национална здравноосигурителна каса – изтегляне и монтаж на оптична кабелна линия. През настоящата 2000г., отново ползваме услугите на тази фирма, която ни впечатлява с коректността си към партньора, качественото изпълнение на строително – монтажни работи, прецизните проекти и спазването на договорените срокове. Това ни дава основание да препоръчаме фирма ЕТ Мирса93 и на други организации и фирми, нуждаещи се от изпълнител за проектиране, изграждане и монтаж на телефонни оптични кабелни линии.”

Глобал Уан Комюникейшънс ЕООД

“Фирмата е коректна и изпълнява строително – монтажните работи с високо качество и прецизност. Подготвените технически документи са направени в съответствие на всички изисквания на стандарта. Сроковете по изпълнение на договорите се спазват стриктно. Изложеното по – горе, ни дава основание да препоръчаме ЕТ Мирса93 за изпълнител по проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни мрежи”

“Пътни строежи – София” – АД

“Фирмата е коректна и изпълнява строително – монтажните работи с високо качество и прецизност. Подготвените технически документи са направени в съответствие на всички изисквания на стандарта. Сроковете по изпълнение на договорите се спазват стриктно. Изложеното по – горе, ни дава основание да препоръчаме ЕТ Мирса93 за изпълнител по проектиране, изграждане и монтаж на ел. системи”

“ГБС – София” – АД

“Фирмата е коректна и изпълнява строително – монтажните работи с високо качество и прецизност. Подготвените технически документи са направени в съответствие на всички изисквания на стандарта. Сроковете по изпълнение на договорите се спазват стриктно. Изложеното по – горе, ни дава основание да препоръчаме ЕТ Мирса93 за изпълнител по проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни линии.”

“Тера Строй Инжинеринг” – ЕООД

“Фирмата ни впечатлява с коректността си към партньора, качествено изпълнение на строително – монтажните работи, прецизните проекти и спазването на договорените срокове. Това ни дава основание, да препоръчаме ЕТ Мирса93 за изпълнител по проектиране, изграждане и монтаж на медни и оптични кабелни линии.”

“Овергаз Инженеринг”АД -Ямбол

“Фирмата е коректна и изпълнява строително – монтажните работи с високо качество и прецизност. Подготвените технически документи са направени в съответствие на всички изисквания на стандарта. Сроковете по изпълнение на договорите се спазват стриктно.