Структура на фирмата

ЕТ “Мирса-93 Цветан Асенов” функционира, чрез офис и база. Във фирмата работят високо-квалифицирани технически ръководители с дългогодишен трудов стаж в кабелното строителство и в газовите инсталации: ръководство; технически ръководители; строители на съобщителни кабели, кабелни монтьори и измерители; проектантско звено и друг персонал.

Прецизното структуриране на фирмения екип, перфектното отразяване на бизнес процесите в системата по качество и най-вече навременното обучение на персонала и спазването на принципите на системата са гаранция за това, че във всяка ситуация екипът на организацията ще реагира адекватно и бързо на желанията на клиентите.

boss

struktura