Фирми, с които работим

Фирмата притежава и доставя всички необходими материали и устройства за обезпечаване на строителството. Монтажните материали са гарантирани от сертификат ISO 9001:

 

–   Термофитни муфи производство на фирма RAYCHEM и GORNING (KRONE)

–   Кабели от BICC KWO Kabel – Берлин, медни и оптични, със всички възможни типове влакна.

–   Крайни устройства KRONE AG  Берлин, които гарантират най-добрите параметри при развиване на всички типове кабели.

–   Тръби за полагане на тръбични кабели от DURA LINE специално обработени с покритието   SILOCORETM и капроново въже.

–   Тръби и муфи за газови мрежи, фасонни части и fialen – “ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ООД

–   Баластра – МДЗ Балша

–   Пясък – “ХОЛСИМ кариерни материали” АД

–   “Цимент – КРАП ПАнчев” ЕООД

–   Асфалт – “Пътстрой” АД